PODPORA PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ

          Ze své vlastní zkušenosti pedagoga, umělce a člověka zabývajícího se lidskou duší mohu poskytnou výchovně-terapeutické konzultace sloužící k odhalení příčin osobních problémů, jejich řešení a správnému nasměrování dál. Pro tyto účely jsem vytvořila metodu Kingteriapie, která má za cíl vést člověka k pravému uvědomění si sebe sama, své lidské hodnoty a jedinečnosti. Smyslem je zbavit se všech špatných pout, vazeb, závislostí a dorůst do osoby svobodně a zodpovědně vládnoucí nad svým vlastním životem.  

Přečtěte si zde HLOUBKOVÝ ROZBOR DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, který jsem připravila pro lepší orinetaci v otázkách lidské duše, prolínání těla, duše a ducha a úskalí psychiatrie spolu s návrhy pro zlepšení podmínek léčby a duševní pomoci.

KINGTERAPIE

      Kingterapie („King“- král,  „therapeia“ – péče, léčba)  je tvůrčí pedagogicko-psychologicko-duchovní terapie. Byla inspirována Hagioterapií  a Kristoterapií podle Eliase Velly z Malty. 

          Různé krize a těžkosti jsou běžnou součástí lidského života, které nás posouvají dál. Vedou nás k poznání sebe sama. Jak v pozitivní, tak i v negativní oblasti. Obě části jsou důležité a prozrazují, co je v nás ukryto. Mnohé problémy vychází ze špatné výchovy, ze špatného pojetí sebe sama. Vím, kdo jsem? Znám svoji klady i zápory? Mám je pod kontrolou? Dělám v životě opravdu to, co chci? Jsem spokojen sám se sebou? Jsme šťastný? Vím, proč jsem na světě?  Pokud nejsem pánem svého života, není něco v pořádku. Ještě jsem "nedospěl". Proto je potřeba "dovýchova" či "převýchova", aby člověk dosáhl vnitřní zralosti a svobody.

          Psychologie a pedagogika objasňuje smysl výchovy, která má za cíl pozitivně socializovat jedince. Člověk se rodí jako kojenec - asociál, který chce hned teď všechno pro sebe. Křičí a dožaduje se mléka a nezajímá ho okolí. Všichni mu slouží, není samostatný a je zcela závislý na druhých. Procesem řádné výchovy se postupně mění v sociálně dospělou osobu, která je opakem kojence. Stává se člověkem prosociálním. Rozhoduje se podle toho, jaký pozitivní vliv bude mít jeho rozhodnutí na okolí. Tak člověk dosahuje zralé dospělosti. Pokud však výchova nebyla správná, jedinec může zůstal sociálním kojencem, tedy asociálem, po celý život. Terorizuje okolí svými požadavky a používá k tomu násilí. Typickým příkladem byl Hitler díky velmi špatné výchově jeho otce, násilníka. Pokud nás rodiče nevychovali ke zralé dospělosti, cítíme frustraci a neuspokojení. Chceme změnu, bouříme se vůči autoritě a bojujeme proti „špatnému světu kolem nás“. Ano, můžeme měnit svět, ale nejprve je potřeba začít u sebe. Stát se prosociálním dospělým člověkem. Jedině tak mohu pozitivně prospívat druhým. Takový člověk, který má pod kontrolou své vášně, pudy, city, který není nikým a ničím manipulován, je sám sebou a má vládu nad svým životem, je opravdovým vládcem, králem. Příkladem krále, prosociálním člověkem, opakem kojence asociála, byl Kristus. Chceme-li vidět, jak vypadá zralá prosociálně smýšlející osoba, která koná dobro pro druhé bez ohledu na sebe, přečtěme si o životě Ježíše Krista v biblických evangeliích. Zde máme srozumitelně vykreslený model vnitřně svobodného člověka, krále, k němuž se v Kingterapii chceme přiblížit.

 

Nechtěj měnit druhé, změň sám sebe. Staň se králem svého života.

Pokud tě znepokojuje svět kolem tebe, máš problémy sám v sobě. Chceš je řešit? Chceš převzít zodpovědnost svého života do vlastních rukou? Staň se králem svého života.

Cítíš se jako otrok, sluha, oběť, poddaný, zneužívaný, závislý? Chceš převzít moc a vládu nad svým životem?  Staň se králem svého života.

Chceš objevit všechno dobré, co v tobě je a zhodnotit to? Chceš využít svůj potenciál? Chceš mít radost ze sebe i ze světa kolem sebe? Staň se králem svého života.

Královská cesta je cesta přímá a jasná. Dostat se na ni a jít po ní je náš životní úkol, pokud se chceme stát králi.  K tomu je potřeba podívat se na svůj život, zhodnotit ho, uzdravit zraněná místa, napravit chyby a rozvinout to dobré, co v nás je. Jinými slovy, dát si život do pořádku. Potom budeme lépe chápat i svět kolem nás.

"Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ?  Jak můžeš říci svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku,‘ a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra." (Luk 6,41n)

To je cílem naší práce.

 

Jak Kingterapie probíhá?

         Kingterapie probíhá formou rozhovoru vědeckou metodou Sokratovského dialogu. Kladením otázek a nalézáním odpovědí společně objevujeme vlastní nitro s jeho negativními i pozitivními aspekty, které se pak následně analyzují a společně vyvozujeme závěry. Smyslem je poznat sám sebe a odhalit příčiny problémů, stejně jako objevit vlohy a nadání. Ty je potřeba rozvíjet, zatímco bloky je potřeba odstranit. Člověk tak postupně získává moc nad svým životem a rozhoduje se podle vlastní svobodné vůle, jakým způsobem ho bude řídit. Uvědomuje si svoji důstojnost, vnitřní svobodu, své možnosti, přestává být manipulovatelný a  přebírá vládu nad svým vlastním životním prostorem. Záleží na vůli, ochotě a nasazení „něco se sebou udělat“.

Konzultace jsou placené a probíhají v neformálním prostředí soukromého studia.                                                                                   první rozhovor - zdarma                                                                                                                                                                                  následné hodinové konzultace – 500 Kč (60 min)

         

Proč podpora duševního zdraví?

         V dnešní době na nás dopadá čím dál více tíha života, nejistota, stres, frustrace, deprese, stoupá počet sebevražd. Jak z toho všeho ven? Kdo by nechtěl žít vyrovnaný, harmonický a šťastný život? Na koho se obrátit se svými psychickými těžkostmi? Na psychiatrii? Dostanete pilulky, a ty by prý měly „vše“ vyřešit. V horším případě vás zavřou do psychiatrické léčebny, která z člověka, místo aby mu pomohla zpět do života, udělá „společenského mrzáka“ s podlomenou sebedůvěrou a zničenou lidskou důstojností. Tyto formy pomoci nejsou pro nás tím, co bychom si přáli. Situace je dosti vážná. Psychiatrie však nabízí jen „léčbu“, nemluví však o „uzdravení“.  Člověk se však nechce jen nekonečně léčit, nýbrž by chtěl být zcela zdráv a má na to právo. Proto je potřeba se poohlédnout někde jinde.

          Kdo nabízí uzdravení? Katoličtí charizmatičtí kněží světového formátu např.James Manjackal z Indie a Elias Vella z Malty mají mnohaleté zkušenosti s uzdravováním duše i těla v tom správném slova smyslu. Nenahrazují lékařskou péči, nekonkurují ji, ale nabízí ještě něco navíc. Jdou do hloubky problému, které umí řešit. Odhalují příčiny těžkostí a následné jejich řešení. Ať už klasickou odbornou lékařskou cestou, nebo, tam kde již věda nestačí, odbornou pomocí duchovní. Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje, zní staré lidové rčení.  V tomu duchu můžeme zakoušet i mnohé uzdravovací semináře, které pořádá katolická církev. Těmi nejznámějšími  u nás bývají semináře J. Manjackala, který napsal knihu Uzdravení k novému životu a jeho webové stránky můžete navštívit zde. Knihami dostupnými v křesťanských knihkupectvích jsou Ježíš –lékař duše i těla a Uzdrav mě pane od Eliase Vely, uznávaného teologického odborníka a exorcisty. Oba kněží mívají své semináře např. v Českomoravské Fatimě ve farnosti Koclířov. Vřele mohu doporučit !  Z českých zástupců charismatických kněží věnujících se duchovnímu osvobozování a uzrdavování je známý karmelitán Vojtěch Kodet. Svěřme se do rukou pravým duchovním odborníků a nikoli nedůvěryhodným léčitelům, šamanům, kartářům atd., kteží stav ještě mohou zhoršit. 

       

Psychiatrie

          Psychiatrie je obor v lékařské medicíně, který si nárokuje právo pronikat do psychiky člověka a podmanit si ji. Lidská duše je však natolik složitá a křehká, že pochopit druhého v jeho myšlení je mnohdy nadlidský úkol. Kolikrát nerozumíme ani sami sobě, natož druhému. Pokud se však pacient setká s manipulací lékaře právě v oblasti psychiatrie, může dojít k těm nejhorším poškozením jeho duše a vůbec celé lidské důstojnosti, která je postavena na lidské svobodě. Psychiatři si však mnohdy s jemností lidského ducha hlavu nelámou. Natož s lidskou svobodou. Ta je podřízena lékařské vědě, která nejlépe ví, jak člověku „pomoci“. A tak ve jménu dobra a zdraví dochází v postupné ztrátě zodpovědnosti sebe nad sebou a narůstající závislosti na lékařích s jejich psychofarmaky. Ty mají velmi často mnohé negativní vedlejší účinky. Žádné pozitivní změny však nemohou přinést, jsou-li podávány v oblasti duševních nikoli tělesných problémů. Jak by hmotná pilulka mohla vyřešit nehmotné psychické problémy? Ty se přece musí řešit opět nehmotně, tedy duševně a duchovně. Rozhovorem, terapií, lásku atd. Celý rozbor si můžete přečíst zde. Pokud si psychiatr udělal s lékařské vědy velmi slušný výdělečný podnik, nemůžeme od něj přirozeně čekat žádnou pozitivní pomoc, ale jen ZNEUŽITÍ našich potíží pro jeho vlastní obohacení. Zde je potřeba být hodně informován a  v dnešní době tržního hospodářství, kdy jedním z nejbohatších průmyslů je právě farmaceutický, nenechat ze sebe udělat jen vhodný předmět pro jeho bohatnutí. Je potřeba být velmi opatrný a svěřit se jen takovým lékařům, kteří mají na prvním místě dobro pacienta a ne vlastní zisk. Je to těžko rozpoznatelné na první pohled, ale intuice nám napoví. A také zkušenosti. Ty jsou nejcennější. Pokud někdo opravdu potřebuje psychiatra, kterému nejde o vlastní finanční prospěch, ale o pomoc člověku, může se obrátit na jednoho z nejlepších pokrokových odborníků v oblasti psychiatrie  prim. Mudr. Martina Jarolímka, který nabízí efektivní pomoc s respektem pro lidskou důstojnost a svobodu ve svém sanatoriu Ondřejov. Řadu let se snaží o reformu psychiatrie, ale bohužel, zatím vítězí psychofarmatická lobby. Doufejme však, že se obnova v oblasti duševního zdraví, tak potřebná,  dostaví co nejdříve. 

 

Příspěvek k podpoře psychického zdraví

          Není mi lhostejný život lidí v mém okolí. Zvláště těch trpících. Ti, kteří trpí bezpráví a nikdo jim nepomůže. Nemůžeme žít v iluzi o dokonalé demokratické společnosti. Naopak. Je potřeba vidět chyby a napravovat je. Nikoli však povrchně, ale opravdově, do hloubky. „Plevel je potřeba vytrhnou i z kořeny, jinak roste dál,“ učí král Miroslav pyšnou princeznu v pohádce. Tato lidová modrost odrývá mnohé. Jít do hloubky, ke kořenům je i filosofický odborný směr  kritický realismus (opakem naivního realismusu).  A protože nechci zůstat v naivitě, zkoumám věci radikálně (z latinského radix, kořen). Z tohoto důvodu je potřeba  zabývat se člověkem v celé jeho šíři, ve všech jeho složkách duše, těla, a ducha. „Hloubkový rozbor“ člověka  v celé jeho šíři  včetně adekvátní pomoci si můžete přečíst zde.