KNIŽNÍ PUBLIKACE

Co myslel Dostojevskij svým citátem „Krása spasí svět?“  Hledání odpovědi na tuto otázku přináší kniha Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury, která vysvětluje pravý smysl krásy v řecko-římském a židovsko-křesťanském kontextu a ukazuje její nenahraditelné poslaní zvláště v dnešní době, kdy hodnota krásy ztrácí na svém původním významu. Rozšíříte si čtivou formou své vědomosti o nové a zajímavé poznatky z antické filosofie a umění a proniknete do jedinečného poselství knihy knih - Bible.  

Turínské plátno je záhadou, která nenechá klidným snad nikoho, kdo se jím blíže začne zabývat. Skrývá v sobě tolik neprobádaných jevů, že stále doslova zve k neustálému vědeckému bádání a odhalování nových poznatků. Jediný „problém“ celého tajemství spočívá v samotné osobě Ježíše Krista spojované s tímto plátnem. A protože Kristus je již od svého působení na zemi před dvěma tisíci lety buď přijímán, nebo odmítán, je taktéž Turínské plátno z těchto důvodů považováno některými za pravé a autentické, zatímco jinými je zavrhováno a odmítáno jako „falsifikát“. Uprostřed těchto názorů stojí objektivní a nestranné vědecké poznatky a zajímavá odhalení, která Turínské plátno přináší. Jedním z nich je např. umístění trnové koruny, které je jiné, než jaké ho známe z běžných vyobrazení vycházejících z výtvarné mnohaleté evropské tradice. O tomto „objevu“,  který dal vzniknout obrazu Krista ve zcela novém pojetí hovoří kniha Kristus Král z Turínského plátna, neboť právě toto plátno se stalo novou inspirací uměleckému ztvárnění Kristovy podoby.      

Víte, že do psychiatrických léčeben jsou u nás běžně zavíráni zcela zdraví a normální lidé? Teprve pod vlivem léků s mnoha vedlejšími učinky a v destruktivním prostředí léčeben, kde jsou pošlapávána lidská práva se z nich stávají opravdu lidé s narušenou psychikou a podlomeným zdravím. Veřejnost by k této problematice neměla být lhostejná, protože se psychické zdraví týká nás všech a nevíme, kdy  psychickou pomoc budeme potřebovat právě my. Nikoli však takovou jako v léčebnách, ale pomoc odbornou a hlavně efektivní. Proto je knížka Můj příběh z psychiatrické léčebny upozorněním na nebezpečný systém působící v oblasti psychiatrie a výzvou k její akutní reformě.