CURRICULUM VITAE

MgA. et Mgr. Petra Štěpánová

 • V letech 1990-94 vystudovala Střední školu uměleckých řemesel v Brně obor užitá fotografie.
 • Od roku 1994 studovala na FAMU v Praze, kde v roce 1999 diplomovala na katedře umělecké fotografie s dílem „Pocta rodině“ vystavované v Národní galerii ve Veletržním paláci v Praze. Získává titul MgA. – Magistr umění.
 • V roce 1999 dostává stipendium od italské vlády a studuje na Academia di Belle Arti v Miláně (Akademie krásných umění).
 • V roce 2000 vyhrává v mezinárodní fotografické soutěže "Moments of Intimacy, Laughter and Kinship" (M.I.L.K.). Její fotografie osmičlenné rodiny jsou publikovány v knize „Family“ a vystavovány v roce 2001 v New Yorku na světové výstavě pořádané společností M.I.L.K., Nový Zéland.
 • V následujících letech se přestává věnovat aktivní fotografické činnosti a svoji pozornost zaměřuje na nové formy evangelizace v katolické církvi uváděné do praxe na základě církevní obnovy vycházející z II. Vatikánského koncilu a realizované  Neokatechumenátní cestou. S tím souvisí i četné formační a evangelizační aktivity nejen u nás, ale i v zahraničí. Nejdůležitějších z nich byla Světová setkání mladých vedená papeži Janem Pavlem II. a později Benediktem XVI. - setkání v Paříži v roce 1997, v Římě a Izraeli v roce 2000,  následuje Toronto roku 2002, Kolín nad Rýnem roku 2005, Sydney 2008, doprovodná misie apoštoské cesty Benedikta XVI. v Izraeli roku 2009 a nakonec Madrid 2011. 
 • V roce 2007 vstupuje do cisterciáckého kláštera v Düsseldorfu, kde za pomoci odborného duchovního vedení abatyše kláštera Matky Terezy rozpoznává své povolání – „sloužit Kristu ve světě“.      
 • V roce 2010 ukončuje  magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně obor učitelství pro 1. stupeň, kde obhájila diplomovou práci s názvem „Antické a biblické pojetí krásy jako základ evropské kultury“. Tato odborná práce byla určena hlavně pro veřejnost, proto byla téhož roku vydána i knižně.
 • V roce 2010 otevírá v Brně ateliér především pro portrétní fotografii se zvláštním zaměřením na rodiny a děti. Zakládá nakladatelství PETRA2010 a věnuje se psaní knih. Vydává  Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury, Cristo Re dalla Sindone – Kristus Král z Turínského plátna, Můj příběh z psychiatrické léčebny aneb Trojský kůň na místě hrůzy.
 • V roce 2011 se zúčastňuje několikaměsíčního studia na Maltě, která ji svojí bohatou historií a současným společenským klimatem pozitivně ovlivňuje a připravuje četné inspirativní podněty.
 • Od roku 2012 působí jako třídní učitelka na základních školách v Brně a okolí, kde získává cenné zkušenosti v práci s problematickými i nadanými jedinci.
 • Kromě fotografie, pedagogiky a literární činnosti se zabývá i historií. Sledování dějinného vývoje světa, Evropy a naší země, životní odkazy významných osobností  spolu s vlastními zkušenostmi poskytují klíč k pochopení současnosti a nasměrování do budoucna.
 • V současné době se také zajímá o hlubinnou psychologii, psychoterapii, problémy domácího násilí, rodinnou výchovu a její pozitivní či negativní dopad na vývoj dítěte, týrání a zneužívání dětí, způsoby léčení a efektivní uzdravování takto postižených jedinců. 
 • Hovoří italsky a anglicky, ráda cestuje a poznává nové lidi, kulturu, zajímavá místa, památky a krásnou přírodu. Ráda tvoří, objevuje nové cesty, nemá ráda falešné a nefunkční systémy, kde se snaží odhalit a vyřešit jejich skryté problémy.
 • Jejím motem je  "Hle, všechno tvořím nové".