POCTA RODINĚ

 „Pocta rodině“ je fotografický projekt o rodinách, který jsem začala fotit od roku 1997. Portréty jedenácti českých rodin s počtem dětí od jednoho po dvanáct tak tvořily moji hlavní součást diplomové prezentace na FAMU v roce 1999, kdy byly vystaveny v prostorách Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze. Fotografovány byly i rodiny v zahraničí v Itálii a ve Francii.

Výstava v New Yorku

V roce 2000 byl soubor fotografií  osmičlenné rodiny Vančurů vybrán ve světové fotografické soutěži pořádané novozélandskou společností M.I.L.K.-„Moments of  Intimacy, Laughter, and Kinship“ s hlavním porotcem renomovaným fotografem Elliottem Erwinem.

Ze zúčastněných 17 000 fotografů ze 164 zemí bylo vybráno 300, z nichž z  České republiky se umístili dva fotografové. Vítězné fotografie byly publikovány ve třech knihách „Family“, „Love“ a „Kinship“ a v roce 2001 byly vystavovány na světové výstavě M.I.L.K. v New Yorku. Představily zde myšlenku sjednocené humanity, rodinné soudržnosti, lásky, přátelství a radosti napříč kontinenty, národy a  kulturami.

Rodina Vančurů, kterou jsem po deseti letech opět fotila, se rozrostla a v současnosti mají již jedenáct dětí. Je mimořádné, že všechny děti přišly na svět císařským řezem.

 Co je to projekt „Pocta rodině“?

Projekt „Pocta rodině“ probíhal tři roky, kdy jsem navštěvovala různé rodiny u nás i v zahraničí, abych je fotografovala, vedla s nimi rozhovor a viděla, jak žijí. Rodiny jsem nevybírala podle žádných kritérií, pouze děti musely být z jednoho manželství a dosud svobodné.

Vznikly pak portréty rodin od jednoho po dvanáct dětí vystavené ve vzestupné pyramidě. Každá linie fotografií tvoří jednu rodinu počínaje rodiči a konče nejmladším členem rodiny.

Smyslem tohoto projektu bylo ukázat nejen jedinečnost fyziognomické podobnosti každé z rodin, ale i její nezastupitelné poslání ve společnosti, která je bohužel pro zakládání a růst rodin stále více nehostinná. Jednou z největších překážek je strach z ekonomického zajištění a ze zdravotního strádání. Nicméně výsledky tohoto projektu překvapivě odhalily cenné zkušenosti i z těch nejpočetnějších rodin, které nezávisle na sobě hodnotí hmotné zabezpečení slovy: „Máme vše, co potřebujeme.“      

Nechte se také vyfotografovat stylem „Pocta rodině“

Pokud vás zaujala originální myšlenka zachycení fyziognomie Vaší rodiny formou portrétů členů rodiny v jedné linii, nyní máte možnost. Vytvoříte si tak jedinečný „portrét rodiny“, kde můžete objevovat podobnosti dětí a rodičů.

Budete mít u vás doma na stěně  vystavenou tímto způsobem svoji rodinu jako symbol Vaší jedinečnosti, soudržnosti, kompaktnosti a vnitřní krásy. Taktéž je zajímavé pokračovat v projektu tím, že se necháte vyfotit vždy po roce ve stejnou dobu. Můžete tak přímo pozorovat rok od roku změny a vývoj ve Vašich tvářích a změny celé rodiny i s přibývajícími dětmi. Linie fotografií se pak umísťují jedna pod druhou.

 

Ceník