DESIGN

      Fotografie módy a designu taktéž nabízí kreativní možnosti umělecké tvorby. Jen je potřeba se dívat netradičním pohledem a vytvořit něco s hlubším poselstvím. Každá prezentovaná věc či produkt nese v sobě svoji ideu i jedinečnost, a to je potřeba vyzdvihnout. Vždy se řídím  myšlenkou o vnitřní kráse lidí, věcí, materiálu a tvarů, které jen čekají na své odhalení „okem“ fotografa.