ARCHITEKTURA

Fotografie architektury nabízí velké možnosti pro kreativní ztvárnění daného prostoru nesoucího v sobě poselství lidského ducha, který ji vytvořil.

Při focení architektury se snažím nalézt takové pohledy a záběry, které běžné oko nevnímá a které nejlépe vypovídají o charakteristice a jedinečnosti stavby. Čistota linií, proporční vztahy, jednoduché a výtvarné kompozice tak dají nejlépe vyniknout samotné originalitě interiérů a exteriérů.  

Spolupracuji s architekty i se všemi, kteří chtějí co nejvýstižněji fotograficky prezentovat svá architektonická díla, stavby a prostory.

Velkoformátové fotografie architektury působí v interiéru čistě, kultivovaně a vkusně.