FILOSOFIE UMĚLECKÉ FOTOGRAFIE

aneb proč fotografii od Petry Štěpánové?

Fotografie se od doby svého vzniku stala nedílou součástí našeho života. Zpočátku se jí věnovali jen odborní fotografové, kteří se svojí tvorbou snažili vytvořit uměleckou hodnotu. Postupem času se možnost fotografování dosávala i širším vrstvám, až se v současné době stalo fotografování běžnou samozřejmostí. Téměř všichni máme fotoaparáty či mobily, na které si zaznamenáváme různé okamžiky a situace, jenž jsou pro nás nějak důležité. Máme spoustu snímků v počítači, ve fotoalbech, fotky z dovolených, z narozenin, z oslav, z cest ...fotíme kde co. Přesto nám ale jedno chybí. Pořádná umělecká fotografie od profesionálního fotografa, který má kromě techniky a vybavení onen přirozený talent a schopnosti pro vystižení skryté podoby věcí.

Správný fotograf je ten, kdo se umí dívat jiným pohledem, kdo proniká pod povrch a přináší pravé svědectví ukryté v lidech, v událostech, v přírodě či v lidském díle. Vystihnout autentickou podobu člověka, zaznamenat mimořádný okamžik či odhalit výjimečnost věcí v kompozičně vyváženém obraze můžeme opravdu považovat za umění, které má trvalou hodnotu, neboť je pro nás neustálou inspirací. Kvalitní umělecká fotografie k vám svým poselstvím neustále promlouvá, stejně jako po staletí oslovují celé generace monumentální Michelangelovy fresky ze Sixtinské kaple, Shakespearovy hry či Beethovenovy árie.

Umění se pozná podle toho, že nepodléhá módním trendům, ale že je nadčasové a nese v sobě trvalou hodnotu napříč kulturami a časem. Hledá totiž pravdu a s ní spojenou krásu, které jsou zaštítěné pod ideou dobra. Zde se dostáváme k Platónově triádě DOBRO, PRAVDA A KRÁSA, které jsou pro člověka nedílnou součástí a doslova nutností. Proto lidé potřebují umění, a to umění postavené na těchto třech pilířích. Jedině tak je může umění obohacovat a sloužit jim. (Více se dozvíte v knize Antické a biblické pojetí krásy jako základ evropské kultury).

Umělecká filosofie, kterou zastávám, je tedy přirozeně propojena s Platonovu triádou dobra, pravdy a krásy. Ve své fotografické tvorbě se snažím ukázat krásu, která je pravdivá, pravdu, která je krásná a k celému tvůrčímu procesu přistupuji s dobrým úmyslem tak, aby byl výsledný efekt DOBRÝ, KRÁSNÝ A PRAVDIVÝ.

Při fotografování se snažím vystihnout pravdivou krásu. Velmi dobře se mi daří objevovat krásu především v architektuře. Linie, geometrie, souměrnost, světlo již sami o sobě zvou k vytvoření kompozičně vyváženým záběrům lahodícím lidskému oku. Mohou pak ve zvětšené formě jako fotoobraz tvořit příjemnou součást interiéru.

U portrétů je práce trochu složitější, neboť člověk není statický, ale dynamický. Musíme tedy vystihnout okamžik, kdy se jeho vnitřní krása doslova vynoří. Každý máme v sobě skrytou krásu, kterou je potřeba vyzdvihnout a podtrhnout. Proto nestylizuji portrétované do póz či aranžmá. Pokud chce ode mne někdo portrét, snažím se vystihnout jeho pravou podobu, aby byl tím, kým opravdu je. Dávám mu tedy prostor být sám sebou. Jedině tak můžeme mluvit o plnohodnotném portrétu člověka, který vystihuje jeho jedinečnost a svébytnost. V tomto případě nepoužívám žádné ateliérové "rekvizity" ani podobné podpůrné metody, protože ty nic nevypovídají o portrétovaném člověku, ale naopak ho ještě zastírají a dělají z něho doplněk nějaké naaranžované fotografie. (Tento druh fotografie by se spíše hodil do oblasti reklamy či módy, kde člověk slouží jen jako model pro prezentaci něčeho jiného než je on sám.) Volíme pouze takové objekty či prostředí, které jsou pro portrétovaného charakteristické a vypovídají něco víc o jeho osobě. Aby byl portrét portrétem, musí pravdivě vystihovat osobnost portrétovaného. Z toho byla nadšená i herečka Jitka Schneiderová ještě za našich studijních let:

"Petro, ty mě nestylizuješ do žádné pózy, ty mě fotíš tak, jak doopravdy jsem!
A za to jsem moc vděčná."

Opět se vracíme k Platónově triádě: dobro, pravda, krása……..Pokud jsou vám tyto hodnoty blízké, pak jste na stránkách PETRA2010 na správné adrese a věřím, že budete spokojeni.

Pokud však přece jen nebudete s mým portrétem spokojeni - NIC NEPLATÍTE (bohužel, odejdete však s prázdnou). Mým přáním je, abyste měli fotografii, která se vám líbí a budete z ní mít radost. Máme tedy společný cíl - vytvořit něco krásného a hodnotného. Věřím, že se nám to podaří.