ZALOŽENÍ NADACE OBNOVA ZEMĚ

Vzhledem k rostoucímu zlu ve společnosti je potřba udělat něco dobrého. Proto přicházím s nápadem založit nadaci na obnovu naší země, která je nám dána jako krásný dar k dobrému užívání a nikoli k ničení se navzájem.       Dnes 25. dubna 2016 jsou tomu přesně dva měsíce, kdy jsem veřejně vystoupila v pořadu ČT Máte slovo, abych opět důrazně upozornila na nebezpečí hrozící ze zákeřného a zrůdného komunismu. Nikdy jsem se nesmířila s tím, že po sametové revoluci komunistická strana se svojí lživou ideologií a skrytým zlem nebyla postavena mimo zákon, ale nadále mohla působit a skrytě škodit. Jakoby přímo „darem z nebes“ jsem téměř ve svých 40 letech mohla před celým národem říci, že si přeji zákaz komunismu, navíc podpořena mladou generací mých žáků, a to přesně na vítězný 25. únor. Vidím v tom jistou satisfakci nám trpícím pod rudým terorem, který bohužel stále trvá, jak jsme toho byly svědky v následných dnech. Nenávistná kampaň, která se proti mně rozpoutala jenom dokázala, že zlo komunismu je v našich lidech stále přítomno. Vše vyvrcholilo podporou komunistické Číny z pražského hradu a opět rudý teror v ulicích hlavního města zamířený na pokojné české obyvatele. Z toho usuzuji, že sametový listopad ještě neskončil a je potřeba ho dotáhnout dokonce.  

       Proto jsem se odhodlala k ráznému, ale potřebnému kroku.  Založím nadaci s názvem Obnova země, která bude zaměřena na znovuobnovení pravých lidských hodnot zničených komunismem a jinými formami duchovního zla, která jsou přítomna třeba i v některých násilných částech učení Koránu.  Nadace by byla určena pomoci obětem zvrácených ideologií, lživých a násilných učení nerespektujících základní lidská práva a na odhalování těchto lidstvo ohrožujících teorií. 

       Jako učitelka dětí, které vedu k dobrým a přátelským mezilidským vztahů vím, jak je těžké vytvořit jednotný kolektiv, kde se budou mít všichni rádi, budu se k sobě pěkně chovat a vzájemně si pomáhat. Ale zkušenost v mé poslední třídě mi ukázala, že to možné je.  Musíme však začít systematickou výchovou, učením se, osvojováním si správného chování a převychováváním špatně naučených projevů v celé naší společnosti. Je potřeba začít se učit ctít právo, vnímat ho a jednat podle něj. Zde je základ úspěchu.

       Včera 24. dubna 2016 proběhla ve všech katolických kostelích papežem Františkem vyhlášená humanitární sbírka na pomoc trpící Ukrajině. Svatý otec tak ukázal nepřímo na útlak, který přichází z Ruska, a zároveň nás vyzval ke konkrétním činům pomoci zuboženému národu, o jehož strádání většina z nás už ani nepřemýšlí. Vyzval k solidaritě a ke zmírnění materiální nouze. Vyzval ke konkrétním činům, ke konkrétní pomoci. Osobně také navštívil zoufalé uprchlíky na ostrově Lesbos, aby tím ukázal vlastní příklad pomoci a přístupu k této problematice. Myslím si, že tudy vede ta správná cesta. Konkrétně pomáhat strádajícím a potřebným, kteří za svoje nuzné podmínky ani nemohou.

       Nadace Obnova země by měla za cíl pomáhat v šíření pravých lidských hodnot ve zničených zemích válkou, násilím, lživými ideologiemi, nenávistí a nesnášenlivostí tak, abychom jeden v druhém poznali vzájemné obdarování. Přemáhat zlo dobrem. A právě v tomto jsou děti velmi vynalézavé. Nedovedou se dlouho zlobit, ale hledají cesty k usmíření a ke vzájemně sdílené radosti. V tom jsou pro nás dospělé těmi nejlepšími učiteli. Cesta ke vzájemnému usmíření a harmonickým vztahům je možná, ale musím chtít touto mírovou cestou jít. A právě nadace se zdá být touto pokojnou a účinnou cestou. Místo konfliktů a bojů udělat něco dobrého pro strádající.

       Proto se obracím na všechny, kteří by se chtěli připojit k tomuto dílu. Je potřeba shromáždit minimální vklad 500 000,- Kč k tomu, aby mohla být nadace založena. Pro tento účel jsem založila zvláštní účet, kam je možné posílat tuto finanční podporu. Z poslaných příspěvku bych pak založila  nadaci a následně šířila její osvětovou činnost a konkrétní pomoc. Také bude potřeba, aby se zapojili i lidé, kteří by v této oblasti chtěli působit a přispívat vlastním umem a činy. Děkuji všem za pomoc a podporu.

                                                                                                 S úctou Petra Štěpánová

Číslo účtu: 1505817029/3030

IBAN: CZ65 3030 0000 0015 0581 7029

Měna účtu: CZK