ŘEKNI ĎÁBLOVI NE... A JEŽÍŠI ANO!

V době, kdy se šíří smrtící čínský koronavirus, učiň ve své srdci jasné rozhoduntí pro ŽIVOT - pro JEŽÍŠE, který řekl: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít." Jan 11,25     Dnes je 25. března 2020, po celém světě se šíří čínský koronavirus COVID-19 a k dnešnímu dni je u nás 1654 nakažených a 6 obětí.  Ve světě je čtyři sta tisíc nakažených a dvacet tisíc mrtvých. Nejhůř je na tom Itálie a Španělsko. My máme u nás přísná opatření, nosíme všichni roušky, mnozí nemají práci, ven z domu můžeme jít jen na nákup a k lékaři. Nikoho z nás by ani ve snu nenapadlo, že něco takového se může během jednoho měsíce stát.  Co bude dál? Nikdo neví. Bude se situace zlepšovat, nebo zhoršovat? Vypadá to, že svět už nebude tak jak dřív. Dnes přišla zpráva, že se vir v Číně „oklepal“ a opět začal útočit. 

      Řekni ďáblovi NE!  To znamená, řekni komunistické Číně NE! NE zotročování lidí, kteří bez sociálního zabezpečení a ochrany života otrocky dřou na CELÝ svět, který parazituje na jejich nechutném vykořisťování.  I já jsem se dopouštěla zločinu tím, že jsem si kupovala levné věci vyrobené v Číně. Když jsem se 19. března dusila a nemohla popadnou dnech s velkými bolestmi  na plicích a totální neschopností se postavit na nohy, dostihl mě tento můj skrytý hřích a zločin a musela jsem ve svém svědomí slíbit, že ODSTRANÍM z mého bytu všechno, kde je napsáno MADE IN CHINA. A také jsem to i udělala. Od té doby se uzdravuji, ale musím udělat ještě hodně dobrých věcí, aby můj zločin byl odčiněn.

     Zavolala jsem svému dobrému příteli a věrnému bratru v Kristu panu Pavlovi Záleskému, o kterém Česká televize natočila dokumentární film s názvem Řekl ďáblovi ne. Pavel byl totiž neústupný bojovník proti komunistům, kteří mu ze života dělali peklo. On, na rozdíl od mnohých, jasně řekl svůj názor a zcela se od zločineckého politického systému distancoval. Ukázal nám jasně, že NE ďábel se svými lákadly ani tyranií, ale vybral si Ježíš Krista, lásku k němu a k jeho matce Panně Marii jako Rytíř Neposkvrněné. V těchto těžkých dnech vysílá zlínská farnost z klášterní budovy Regina, kde je Pavel správcem, pravidelné mše svaté.  Proto jsme všichni křesťané spojeni prostřednictvím internetu a modlíme se spolu. I papež František vyzval úplně všechny lidi ke společné modlitbě vždy ve 20 hod. Je to velká síla a příslib k něčemu novému. K příchodu našeho očekáváného Spasitele a Vykupitele Ježíše Krista, který nás všechny chce vysvobodit z pravého a nejhoršího otroctví, z  o otroctví Satana. Chceš být osvobozen? ANO, nebo NE? Očekáváme velikonoční příchod, a sním i definitivní vítězství dobra nad zlem. Na jaké straně chceš být Ty, až přijde hodina, která prověří Tvůj stav.

      A proto, když nám Pavel svým příkladem ukázal, že řekl ďáblovi NE  a Panna Maria o dnešní slavnosti Zvěstování Páně přijala Ježíše a řekla archandělovi Gabrielovi ANO, přinášíme vám všem výzvu i prosbu:

 

„ŘEKNI ĎÁBLOIVI NE …A JEŽÍŠI ANO!“

 

     Připravujme se na Kristův příchod, na pravé Velikonoce, v době,  kdy nikdo z nás neví, jestli se právě on nenakazí čínským virem, který velmi rychle ukončí jeho život. Je mimořádná situace, která vybízí k jasnému rozhodnutí. Neváhej a zvol si život. ŽIVOT VĚČNÝ S KRISTEM V JEHO KRÁLOVSTVÍ!

Petra Štěpánová