ŘECKO

          Když jsme se na střední škole učili o krásách antického umění, netušila jsem, že v brzké době navštívím athénskou akropoli a na vlastní oči si prohlédnu dórské a iónské chrámy. Stát u sloupů, na nichž stojí naše evropská civilizace, je zážitek, na který vzpomínáte celý život. Řecké myšlení, římské právo a Bible jsou tři pilíře Evropy. Jakékoli narušení či dokonce odstranění jednoho z nosných pilířů stavby znamená podle statiky zhroucení se stavby. Vznešené a tisíce let stojící řecké sloupy dokazují pevné základy našeho evropského dědictví, které se jen tak nezničí. To nám může dát impuls k návratu ke starým hodnotám a objevit v nich prastaré, ale neměnné zákonnosti, na nichž stojí pěvně řád světa. Pokud by Řekové nehledali pravdu, neobjevovali přírodní zákony a nectili daný řád věcí, jistě by se jejich sloupy už dávno zřítily. Ale ony stojí dál a provází jakoby celý běh dějin. Na řeckou kulturu navázala římská a na římskou pak celá kultura evropská. Necháme si svoji kulturu zničit, nebo ji budeme chránit a rozvíjet?  To je úkol především pro ty uvědomělé, kteří se nespokojí s povrchním vnímáním světa, ale kladou si hloubavé otázky hledající příčiny a podstatu všech věcí tak, jak to dělali dávní řečtí myslitelé. Proto zůstávají antické sloupy jako důkaz platnosti řeckého myšlení hledající a nacházející pravdivé souvislosti a trvalé hodnoty. Kéž bychom si způsob řeckého myšlení osvojili a potom se i z nás mohou stát praví filosofové, tedy ti, kteří milují moudrost. A moudrost je největší bohatství přetrvávající po celá staletí.  Moudrost je totiž věčná a nadčasová. Kdo ji má, má největší bohatství.

Fotogalerie

západ slunce v řecké akropoli
Meteora - kláštěry na skalách
po tisíce let stojící pevné krásné iónské sloupy
stále živá harmonie řeckého umění a přírody