IZRAEL

          Izrael je pro mě zemí číslo jedna. Jedinečná krásná země, kde jsem se vždy ze všech navštívených míst na světě cítila nejlépe. Je to opravdu SVATÁ ZEMĚ. Měla jsem tu možnost zúčastnit se v ní celkem tří poutí. Během té první v roce 1994 jsem zde oslavila své osmnácté narozeniny. V jubilejním roce 2000 jsme mladí z Neokatechumenátní cesty jeli na setkání s Janem Pavlem II. na horu Blahoslavenství a při třetí pouti Kristovou rodnou zemí jsme zase doprovázeli Benedikta XVI. v roce 2009 při jeho apoštolské návštěvě Izraele. Bylo mi tehdy symbolických 33 let, což jsou Kristovy roky. Za všechny tyto nezapomenutelné události jsem Bohu moc vděčná, ráda na ně vzpomínám a velmi mě v mém životě ovlivnily a formovaly.  

          Velkou událostí ve Svaté zemi kromě významných papežských návštěv je také nedávno dokončený moderní stavební komplex u Galilejského jezera s názvem Domus Galilaeae. Začal se stavět v devadesátých letech jako místo pro setkávání křesťanství a židovství pod záštitou Neokatechumenátní cesty, která je jednou z nových křesťanských formací v církvi po II. vatikánským koncilu. V duchu koncilního ekumenického a mezináboženského dialogu koná své poslání i Domus Gealileaea, kde je seminář Redemptoris Mater a kam členové neokatechumenátních společenství putují v závěru své křesťanské formace. Také je vyhledávaným místem židovských návštěvníků, neboť autor a architekt Kiko Argüello pojal stavbu opravdu s velkým důrazem na židovské kořeny. Je zde svitek Tóry (pět knih Mojžíšových), Ješiva - prostor ke studiu Písma, či vysoké desky Mojžíšova zákona. Krásná architektura exteriéru a interiéru nabízí neuvěřitelný zážitek, který lze fotografií jen stěží navodit. Duchovní atmosféra, mystika, majestátnost, důstojnost, přijetí a hlavně vědomí, že je člověk milován Bohem, to vše se podařilo autorovi zakomponovat do svého díla. Není možné ho jinak poznat, než svojí vlastní zkušeností. Výstižně je ve vstupní hale velký nápis od Jana Pavla II., který pronesl při jeho osobní návštěvě v roce 2000: „Pán vás očekává na této hoře“. Mohu opravdu dosvědčit, že jsem se na této galilejské hoře v Domus Galiaeae přímo v krásném svatostánku uprostřed tekoucí vody setkala s Kristovou objímající láskou. Proto všem mohu jen doporučit. Jeďte do Izraele, země Ježíše Krista. Můžete se tam s Ním i setkat, jako se to stalo i mně.

Na filmové záběry z návštěvy Jana Pavla II. v Domus Galilaeae se můžete podívat zde.

Oficiální stránky Neokatechumnátní cesty i s odkazem na Domus Gelilaeae jsou zde.

Fotogalerie

Zeď nářku v Jeruzalémě, jubilejní pouť v roce 2000
u jordánských vod, kam lidé již 2000 let přicházejí nechat se pokřtít
rarita - sedím na sedesu, který hostil Jana Pavla II. při setkání mladých na Hoře Blahoslavenství, 2000
s irskými přáteli v Nazaretu, 2009
na setkání s papežem Benediktem XVI. v Nazaretu, 2009
s papežem Benediktem XVI. v Jeruzalémě, 2009
eucharistie nad Galilejským mořem, 2009
exotická flóra Svaté země
panorama Jeruzaléma
s otcem Janesem z Ljubljany a naší skupinkou z Brna před Jeruzalémem, 2009
ranní chvály v Betsaidě při pouti v roce 2009
na vyhlídkové terase Domu Galilaeae s pohledem na kapli, seminář a Genezaretské jezero
poutníci při meditaci v areálu Domus Galilaeae
setkání mladých v Neokatechumenátním centru doprovázené bubny, tancem, kytarami a písněmi
Kiko Arguello při katechezi pro mladé na pouti v Galilei, 2009
svatyně pro studium Božího slova v Domus Galilaeae
krása čísté architektury Domus Galilaeae
naše česká výprava na pouti do Svaté země před vchodem do Domus Galilaeae, 2009
nástěnná malba posledního soudu v Domus Galilaeae od malíře Kika Arguella
naše poutní skupina mladých ve Svaté zemi z Česka a Slovenska, 2009