ITÁLIE

          Itálie je mým druhým domovem. Když jsem po otevření hranic touto zemí poprvé projížděla, cítila jsem k obyvatelům Itálie jakési emoční silné pouto. Tehdy jsem ještě netušila, že budu mít možnost Itálii často navštěvovat a strávit zde mnoho času. Mezi mé nekrásnější zkušenosti patří tříměsíční studijní pobyt v Miláně na Accademia di Belle Arti, kde jsem poznala italskou kulturu, životní styl lidí, jejich otevřenost, spontánnost, radost se života a v mnohém jsem se nechala od nich inspirovat. Do té doby jsem poznala jen upjatou, zablokovanou, vystrašenou a zakomplexovanou českou povahu. Nyní jsem byla uprostřed šarmantních, veselých, uvolněných a svobodných lidí. Rozdíl byl víc než markantní. Byla jsem vděčna za každou příležitost trávit čas v italské společnosti. Její kulturou, dějinami umění, historií a lidmi jsem asi ovlivněna nejvíce. Pomáhali mi narovnat své pošramocené sebepojetí a projevit vlastní osobnost, zničenou z dob komunistické totality. V Itálii se možná cítím ještě lépe, než ve své zemi. Naše země totiž ztratila svobodu a vlastní identitu. Neuvědomuje si svoji historickou spojitost s Itálii, přesněji řečeno s Římem. „Pryč od Říma“ zněla prvorepublikánská hesla nedbající na historický fakt, že jsme byli po staletí Svatou říší římskou. Proto mám hluboký vztah k Římu a všem hodnotám s ním spojeným. Nesouhlasím s odtržením od našich římských kořenů, ale naopak se snažím k nim vrátit. Jedině tak můžeme obnovit naši pravou českou identitu vybudovanou právě na římském základě.   

          V Itálii jsem žila několik měsíců v Miláně jako stážistka a také jsem si vyzkoušela život v uzavřeném kontemplativním klášteře v Paole v Kalábrii. Kromě toho jsem častokrát navštívila Itálii za účely studia dějin umění, italské kultury a poznávání životního stylu tamějších obyvatel od Verony, přes Florencii, Řím až po Sicílii. Taktéž je pro mě Itálie příjemným místem pro trávení letní dovolené.  Mohla jsem tak poznat historii, památky, lidi, přírodu a způsob života co nejpodrobněji. Je to zkrátka jedinečná země, ze které vychází naše české kulturní kořeny. Spolupráce a vliv italských mistrů na naše tvůrce a umělce je zcela zřejmý. Všem mohu velmi doporučit!

Fotogalerie

Dvě hlavy na pláži
na studijní stáži v Miláně, 1999
při focení italských rodin
jedna mladá italská rodina
s přáteli v Miláně
na svatbě kamarádky Chiary, 1999
s dcerkou kamarády Chiary na návštěvě jejich rodiny
před vatikánskou bazilikou
papež Benedikt XVI. při příležitosti knežského svěcení novokněží
kněžském svěcení našeho spolubratra Zdeňka studujícícho v Římě, 2009
stále přitomné monstrózní Coloseum
propojení starověkého římského umění (vítězný oblouk) s barokní architekturou (křesťanský kostel)
Stan setkávání Neoktachumenátní cesty v Porto San Giorgio
liturgický prostor Neokatechumenátní cesty podle obnovy II. Vatikánského koncilu v Porto San Giorgiu
místo pro studium Písma svatého v centru Neokatechumenátní cesty
evangelizace v italských ulicích doprovázená osobními svědectvími, písněmi a tancem
Kiko Arguello při setkání mladých z Neokatechumenátní cesty v Loretu, 2007
na setkání mladých s Kikem v Loretu, 2007
loretánská Panna Maria připravena na procesí
v Offidě na návštěvě sester v klášteře
v Offidě při slavnostním vstupu jedné sestry z Neokatechumenátného společenství  do benediktínského kláštera
klašter Nejmenších sester sv. Františka v Paole
u jedné italské rodiny v Paole po pobytu v klášteře
 italské pláže v oblasti San Benedetta