AUSTRÁLIE

          Austrálie je úžasná země. Měla jsem možnost navštívil ji při příležitosti Světového dne mládeže se Svatým Otcem Benediktem XVI. v roce 2008. Velmi jsem se na toto setkání těšila a celá pouť předčila mé očekávání. Byli jsme ubytování v rodinách v Melbourne a v Sydney, kde jsme poznali pohostinnost, mentalitu a životní styl tamějších lidí. Austrálie je v mnohém napřed než Evropa. Je otevřená, přátelská, člověk se zde cítí přijímaný a může tu rozvíjet svůj potenciál. Škoda jen, že je Austrálie tak daleko. Mohli bychom se ledasco přiučit.

          Pokud bych se rozhodla u protinožců žít, jako ostatně většina přistěhovalců, nevím, jak bych si zvykla v zemi, kde jsou přírodní věci zcela naopak - v srpnu mít zimu a v prosinci léto, slunce vychází vpravo a putuje oblohou směrem doleva…Evropan tak může postrádat jistou stabilitu, na kterou je zvyklý od dětství.

          Austrálie pro mě zůstává místem pro krátkodobou návštěvu, zato však plnou krásných vzpomínek, milých setkání a zajímavých dobrodružství. A hlavně místem s nejvíce fascinující moderní architekturou, která se stala přímo symbolem země, a tou je opera v Sydney. Myslím, že jako moderní budova není překonána. Jen naprosto úžasná stejně jako celá Austrálie.

Fotogalerie

v hlavním městě Austrálie Sydney
před známou Operou v Sydney
architektura Opery v Sydney je velice inspirativní i pro fotografování
komlex slavné Opery v Sydeny působí na své návštěvníky velice emotivně
australský chrám v neogotickém stylu
vyhlídková věž v Sydney a poutníci Světového setkání mladých, 2008
během Světových dní mláděže se australskými městy nesly radostné křesťanské písně
Boží slovo hlásané v australských ulicích během WDY 2009
s Mexičany na Světovém setkání mladých v Sydney 2008
mše pod širým nebem na Světovém setkání mladých v Sydney 2008
papež Benedikt XVI. uprostřed mladých v Sydney 2008
všechny národy světa na setkání s papežem v Sydney 2008
naše výprava na Světovém setkání mladých při poslouchání katechezí Benedikta XVI.
poskytování rozhovu během noční vigílie při setkání s papežem v Sydney 2008
jedna z působivých liturgií pro mladé v Sydney 2008
mrakodrap s palmou v Sydney
na vyhlídkové věži v Sydney
fotografie z okna vyhlídkové věže v Sydney
rozsáhlý hřbitovní komplex v Sydney dostupný jen autem
pohostinnost australské ženy mladým poutníkům během Světových dnů mládeže 2008
u australských křesťanů poskytujících ve svých domech pohostinnost mladým poutníkům
prohlídka podmořského akvária v Sydney
žralok zblízka v podmořském světě
během Světových dnů mládeže vždy převládá mimořádná přátelská atmosféra