CESTOVÁNÍ, ZAHRANIČNÍ CESTY

"Mnoho se poučil, kdo mnoho cestoval, a zkušený člověk mluví rozumně.

Kdo neprošel zkouškou, zná málo věcí, ale kdo cestoval, oplývá zkušeností.

Na svých cestách jsem mnoho viděl a pochopil jsem toho víc, než dokáži říci."

Sírachovec 34,9-11

        Možnost cestování, poznávání nových zemí, krajů, zvyků, kultur a lidí mě velmi ovlivnilo a formovalo. Naštěstí  komunismus padl už v mých čtrnácti letech a otevření hranic nám poskytlo možnost navštívit různá místa po celém světě. Kdybych necestovala, nebyla bych tím, čím dnes jsem. Velmi si vážím tohoto daru obohacení se krásou cizích zemí, národů a jejich historie. Uvádím zde výběr ze zahraničních cest, které mě nějakým způsobem zaujaly a pozitivně ovlivnily.

          Nejkrásnější země světa, země svatá, země zaslíbená...Místo, kde se udály nejdůležitější události dějin lidstva. Narodil se zde očekávaný Mesiáš, Spasitel světa, Ježíš Kristus. Byl zde umučen, ukřižován, vstal z mrtvých a vystoupil na nebesa. Odtud příjde soudit živé i mrtvé.... Místo jeho života, Betlém, Nazaret, Golgota, Jeruzalém...to vše je možné vidět, sáhnout si ně, vnímat všemi smysly "páté evangelium", stále živou a jedinečnou Svatou zemi.

         Malta je perla středomoří. Právem je vyhledávaným místem odpočinku s bohatou historií a lákavým dobrodružstvím Maltézských rytířů.  Krásná, tajůplná a mystická země.

           Říše římská, starobylý Řím, Svatá říše římská, Vatikán… měli a mají stále velký vlivy na utváření kultury celé Evropy. Každý Evropan, pokud chce rozumět své historii a najít původní kořeny vlastní identity, ať začne poznávat právě Itálii.

           Světoznámé Pražské Jezulátko pochází ze Španělska, syn španělské královny Ferdinand I.Habsburský přichází na český trůn také ze Španělska a jezuité obohacující českou kulturu a vědu pochází rovněž ze Španělska. Zdá se, že máme s touto zemí na pyrenejském poloostrově společného více, než se zdá.  

          Stále zelený severský ostrov s hlubokou křesťanskou tradicí hlásící se hrdě ke svému zemskému patronovi svatému Patrikovi – to je Irsko. Ikdyž zde často prší, lidé jsou pozitivní, veslí a přátelští.

          Země na opačné polokouli, kde Vánoce mají v létě a se spoustou dalších neobvyklostí, které člověk pozná jedině na vlastní oči.

            Niagarské vodopády jsou typické pro Kanadu stejně jako dobrá nálada přistěhovalců z celého světa tvořící kanadskou populaci. Proto je tato země tolik multikulturní, kdy na jedné ulici žijí spolu lidé z nejrůznějších národů a všichni se dobře dorozumí.

          Amerika byla pro nás vždy symbolem svobody, nezávislosti a blahobytu. Jak to s tou svobodou ale doopravdy vypadá?  Není to náhodou něco, co máme objevit sami v sobě jako svoji vlastní shopnost a svébytnost ?

           Německá preciznost a pracovitost, pořádek a disciplína, to vše jsme se učili od našich sousedů, kteří s námi žili na našem území po celá staletí. Vlna nacionalizmu však zbytečně vše rozbila. Není načase opět obnovit naše dobré přátelské vztahy?

           Francouzská revoluce postihla i nás. Dodnes však nejsme s touto kapitolou dějin správně vyrovnáni. Co je naše vlastní tradice a co je věc jiných národů? Svého posledního českého krále jsme sice nezabili, ale přišli jsme o něj. A dodnes nám tu chybí…

            Japonská úslužnost, přívětivost, preciznost i pokrokovost… z toho bychom si měli brát příklad. Japonsko působí jako národ jednotně a proto je tak silné a schopné.

          Víte, že nám v českých zemích čtyři sta let vládli Švýcaři a že to u nás  fingovalo opravdu jako švýcarské hodinky? Ano, protože rod Habsburků pochází z oblasti švýcarského Habichtsburgu. Proto asi pořád hledíme ke Švýcarsku s jistou nostalgií jako k  nedostižnému vzoru řádného hospodaření a spravování země.

           Řecko je kolébka evropské civilizace. Filozofie, vědecké objevy, umění, architektura…. Zapomínáme příliš na naše prapůvodní kořeny. A přitom takový Platón by nám mohl dobře poradit, jak dnes správně vládnout. Vše už jednoduše popsal ve svém spisu Politikos. Stačí to jen zrealizovat.